Pogoji poslovanja

Prodajni pogoji za nakupe preko spletne strani Rokenrol.si / Badass Webshop

Podatki o podjetju:
HPS d.o.o.
Ob nasipu 36, 2342 Ruše

ID: SI28004647
Davčni zavezanec: DA
Matična številka: 5690501000

TRR (IBAN): I56 1010 0005 4173 234

 
REGISTRIRANI UPORABNIKI

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime (elektronski naslov) in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Registrirani uporabniki lahko:

  • kupujejo v spletni trgovini Rokenrol.si / Badass Webshop
  • prejemajo brezplačne E-novice v kolikor se na njih naročijo

 
SPLOŠNI POGOJI

Spletni nakup je možen tudi brez registracije.
Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke, posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani ali neregistrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Nakup je možen le, če kupec pred oddajo naročila potrdi, da sprejema splošne pogoje poslovanja, objavljene na tej strani, in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.
HPS d. o. o., in kupec medsebojne obveznosti urejata s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.

 
KOMERCIALNI POGOJI

Cene:

  • Cena – je redna cena, po kateri se izdelek prodaja.
  • Znižana cena – je znižana redna cena, po kateri se prodaja izdelek za določen ali nedoločen čas.
  • Stara cena – je cena, po kateri se je izdelek prodajal pred znižanjem.


Označevanje znižanih izdelkov:

  • Sezonsko/posezonsko znižanje – so označeni izdelki, ki so trenutno znižani, kar pa je časovno omejeno.
  • Akcija – so označeni izdelki, ki so trenutno v akciji, ki je časovno omejena.
  • Zadnji kosi – so izdelki, ki imajo znižano ceno za nedoločen čas oziroma do razprodaje zalog.

AKCIJE

Iz vseh akcij so izvzeti artikli brez zaloge, vrednostni boni, knjige prvič izdane pred manj kot 6 meseci, vstopnice, na odprodajo poškodovanih izdelkov, na odprodajo rabljenih izdelkov za izposojo in na odprodajo testnih izdelkov. V kolikor je akcija omejena na določene blagovne znamke, bo to skomunicirano v sklopu akcije.

DOBAVLJIVOST, ZALOGA IN NAČINI PLAČILA

Pregled zaloge za posamezni artikel pridobite s klikom na podrobne informacije o izdelku, kjer dobite podatek tudi za posamezno barvo in velikost.

Kupoprodajna pogodba med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec plača znesek prejetega predračuna oziroma dobi obvestilo po elektronski pošti, da je pošiljka poslana po povzetju. Kupcu je po elektronski pošti posredovano tudi mesto na strežniku ponudnika, kjer je shranjena pogodba/predračun. S prijavo kupec v svojem profilu lahko dostopa tudi do arhiva svojih naročil/nakupov.
Kupec v prejeti pošiljki prejme račun, na katerem so poleg specifikacije stroškov tudi navodila za morebiten odstop od pogodbe/nakupa.

 
ZAVRNITEV NAROČILA

HPS d. o. o., lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

ROK DOBAVE

Naročeno blago, ki je na zalogi, bo dostavljeno predvidoma v 3 do 5 delovnih dneh, v primeru izdelkov, ki niso na zalogi pa je rok dobave do 21 delovnih dni.


ODSTOP OD POGODBE/NAKUPA oz. VRAČILO BLAGA

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo/nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da najpozneje v 14 dneh od prevzema blaga na naslov info@rokenrol.si sporočijo, da odstopajo od pogodbe/nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Izdelek se mora vrniti nepoškodovan, načelno v originalni embalaži ter nespremenjeni količini v 14 dneh od odstopa pogodbe.

Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop (14 dni) se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe/nakupa. To lahko storite z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe.

Če kupec odstopi od pogodbe/nakupa s sporočilom na info@rokenrol.si, mora prejeto blago na naš naslov vrniti najpozneje v 14 dneh po oddanem sporočilu. Kupec plača strošek vračila blaga – poštnine. Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga nikakor ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Ko vračate izdelke prodajalcu podajte nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil izkoriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, če to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se znesek prav tako vrne uporabniku.

Rok za vračilo kupnine kupcu je 14 dni in začne teči s prvim dnem, ko ponudnik prejme vrnjeno blago in vse pravilne bančne podatke za vračilo kupnine - številko bančnega računa in podatke o imetniku bančnega računa (če gre za tujo banko - tudi SWIFT banke).

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Stroške vračila blaga plača kupec.
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, ter v primerih, ko nakup ni izveden na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem kar najbolj upoštevali vse razloge in okoliščine.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

1.     o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2.     o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3.     o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4.     o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5.     o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6.     o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7.     o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8.     o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9.     o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10.  sklenjenih na javnih dražbah;

11.  pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

12.  o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

13.  o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 

 
INFORMACIJA O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN NAČINU ZUNAJSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV.

Morebitne spore in nesoglasja rešuje podjetje na podlagi pisnega zahtevka potrošnika, ki ga lahko potrošnik naslovi na podjetje pisno na naslov HPS do.o.o., Ob nasipu 36, 2342 Ruše oziroma po spletni pošti info@rokenrol.si.

Pristojni organ v podjetju bo o pritožbi odločil v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 8 dneh od prejema celotne relevantne dokumentacije. Podjetje bo poslalo odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na potrošnikov naslov. Potrošnik ima pravico na pritožbo vložiti ugovor. Podjetje bo v 15 delovnih dneh poslalo odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na potrošnikov naslov. S tem je odločitev podjetja dokončna in interni pritožbeni postopek podjetja zaključen.

Če zahtevnost primera ne omogoča rešitve pritožbe oziroma ugovora v navedenem roku, bo podjetje potrošnika pisno obvestilo o predvidenem datumu dokončne rešitve pritožbe.

Skladno z zakonskimi normativi HPS d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

HPS d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 
GARANCIJA

Za izdelke, kupljene v naši spletni trgovini, veljajo vsi garancijski pogoji skladno s slovensko zakonodajo. Garancijo je možno uveljaviti le ob predložitvi računa.

 
PODATKI O STRANEH

Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb splošnih pogojev in tudi pogojev spletne trgovine. Kljub nenehni skrbi za ažurnost in pravilnost objavljenih gradiv so vsebinske napake spletne strani možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Trudimo se zagotoviti kar najboljše fotografije prodajanih izdelkov, a jih je kljub temu treba razumeti kot simbolične.

 
AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine so ali v lasti podjetja HPS d. o. o., ali pa ima podjetje HPS d. o. o., za objavo soglasje avtorja. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja HPS je prepovedano.

 
KODEKS PO ZEPT

HPS d. o. o., posluje skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

NAKUP:
Nakup lahko opravite kot registrirani ali neregistrirani uporabnik.

Pred zaključkom naročila se je treba strinjati s splošnimi pogoji in se zavezati k plačilu.

Pred klikom na gumb Zaključi nakup lahko vse elemente naročila spreminjate in popravljate.

Preden kupec dokončno odda naročilo, se lahko s klikom na gumb Spremeni podatke in naročilo vrne na prejšnji korak. Po kliku na gumb Zaključi nakup je naročilo končano, na zaslonu pa se vam pojavi povzetek naročila. Potrdilo o naročilu prejmete tudi po elektronski pošti. Pri plačilu po predračunu je ponudba veljavna 3 dni od prejema predračuna.

 
KORAKI NAKUPA – SKLENITEV POGODBE

1. Registracija
Če uporabnik že ima uporabniško ime in geslo, se registrira in nadaljuje nakup, v nasprotnem primeru pa opravi postopek registracije (če želi).

2. Izbor izdelkov – oddaja naročila
Uporabnik izbere izdelke, določi njegove značilnosti in s klikom na gumb Dodaj v košarico potrdi svojo izbiro.
Kupec lahko vidi, kaj ima v košarici, če klikne na ikono s košarico v desnem robu pogovornega okna. V košarici lahko kupec še enkrat preveri ceno, količino, velikost … značilnosti izdelka, lahko pa ga s klikom na »x« odstrani. Po opravljenih spremembah mora s klikom na gumb Posodobi košarico posodobiti izbor.
Ko je kupec z naročilom zadovoljen, klikne na gumb Naprej na naročilo.

3. Blagajna
Kupec izpolni zahtevana polja s podatki o načinu plačila in dostavi. Lahko tudi odda opombe k naročilu, ki jih vpiše v za to namenjeno polje.
Svoje naročilo lahko v tem koraku spremeni tako, da klikne na gumb Spremeni podatke in naročilo.
S klikom na gumb Zaključi nakup in sprejetjem pogojev poslovanja potrdi svoje naročilo.

4. Naročilo potrjeno – pogodba sklenjena
Kupec prejme na elektronski naslov obvestilo o oddanem naročilu.
Ponudnik najpozneje v 48 urah pregleda naročilo, preveri dobavljivost izdelka ter potrdi naročilo oziroma ga zavrne. Če se cena med obdelavo naročila spremeni, se ponudnik zavezuje, da bo poskusil ponuditi uporabniku nižjo ceno ali ponuditi ustrezno rešitev, ki bi bila obojestransko zadovoljiva. Ponudnik si pridržuje pravico, da pokliče uporabnika na njegovo telefonsko številko. Pogodba med ponudnikom in uporabnikom je ob potrditvi naročila s sporočilom Naročilo potrjeno nepreklicno sklenjena, ob zavrnitvi naročila pa pogodba ni sklenjena.

5. Blago odposlano
Ponudnik v obljubljenem roku zapakira in odpošlje blago s priloženim originalnim računom in morebitnimi navodili, garancijskim listom ali certifikati.

PLAČILO:
Možni so štirje načini plačila:

a) Plačilo po predračunu (za vse vrste dostave in osebni prevzem): Na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi, boste ob potrditvi naročila prejeli predračun. Rok za plačilo je 3 dni po prejemu predračuna. Če v tem času ne prejmemo plačila na naš račun, bomo smatrali, da odstopate od naročila in bomo naročilo stornirali.

b) Plačilo s kreditno kartico: V naši spletni trgovini lahko plačate s kreditnimi karticama Visa, Mastercard ali Diners, prav tako pa tudi s kartico Maestro, če imate pri svoji banki aktivirano plačevanje preko spleta.

visaeuromastmaestrodiners

c) Plačilo po povzetju (za dostavo Pošta Slovenije): Na elektronski naslov boste prejeli potrditev naročila, ki ga bomo dostavili v roku, ki je opredeljen pri vsakem izdelku.


VARNOST

Vsi vaši zaupni podatki, ki jih vpišete za potrebe izvedbe nakupa ali registracije in se takrat prenašajo po spletu, so ustrezno kodirani, zato ni mogoče, da bi jih lahko razbrala kakšna tretja oseba.
Vaši podatki in gesla se ne shranjujejo, kar zagotavlja uporabniku varno nakupovalno izkušnjo.

 
DOSTAVA/PREVZEM

Dostava oziroma prevzem sta možna le na ozemlju Slovenije. Kupec sam izbere eno izmed treh možnosti:
• Osebni prevzem v trgovini Rokenrol.si / Badass Webshop – Izdelke je treba prevzeti v izbrani trgovini najpozneje v treh delovnih dnevih od dneva prejema obvestila, da je blago pripravljeno. Če želite poznejši prevzem, nam to, prosimo, sporočite.
• Pošta Slovenije – dostavo naročenega blaga izvaja Pošta Slovenije, navadno v dopoldanskih urah. Če ob dostavi na navedenem naslovu ni nikogar, kurir pusti obvestilo, blago pa lahko v prihodnjih 15 dneh dvignete na svoji pošti.
Dostava naročila bo opravljena v roku, ki je opredeljen pri vsakem izdelku, v primeru plačila po predračunu začne rok teči z dnem prejema plačila na naš račun. O odpremi pošiljke vas bomo obvestili po elektronski pošti.

CENE DOSTAVE

• Brezplačna dostava za nakupe nad 50 € in za vse nakupe z osebnim prevzemom v eni izmed naših trgovin.
• Stroške dostave pri nakupu pod 50 € – Pošta Slovenije 5,00 €. Strošek dostave vam bomo zaračunali na poslanem predračunu oziroma računu.

ROK DOBAVE

Naročeno blago, ki je na zalogi, bo dostavljeno predvidoma v 3 do 5 delovnih dneh, v primeru izdelkov, ki niso na zalogi pa je rok dobave do 21 delovnih dni.

AKCIJE

Iz vseh akcij so izvzeti artikli brez zaloge, vrednostni boni, knjige prvič izdane pred manj kot 6 meseci, vstopnice, na odprodajo poškodovanih izdelkov, na odprodajo rabljenih izdelkov za izposojo in na odprodajo testnih izdelkov. V kolikor je akcija omejena na določene blagovne znamke, bo to skomunicirano v sklopu akcije.

OSTALO

Ob morebitnih težavah pri spletnem nakupu lahko več informacij poiščete na strani o spletnem reševanju sporov